Статистичні дані за навчальними закладами


КИЇВ

Дарницький район

Історія України

Гімназія "Діалог"


Кількість учнів, що проходили тестування: 40

Розподіл учнів за набраними балами


Діаграма виконання завдань


Діаграма відображає відношення кількості набраних балів до максимальної кількості балів, які могли отримати учні навчального закладу: сума набраних балів / (кількість учнів * ціна завдання).
Для завдань з однією правильною відповіддю та з короткою відповіддю - це відсоток учнів, які правильно виконали завдання.
Для отримання розширеної інформації дивіться Таблиця виконання завдань.


Таблиця виконання завдань

Завдання Ціна завдання Відсоток набраних балів Кількість учнів, які отримали бал
0 1 2 3 4
1 1 80.0 8 32
2 1 40.0 24 16
3 1 30.0 28 12
4 1 75.0 10 30
5 1 70.0 12 28
6 1 77.5 9 31
7 1 75.0 10 30
8 1 42.5 23 17
9 1 62.5 15 25
10 1 87.5 5 35
11 1 50.0 20 20
12 1 80.0 8 32
13 1 55.0 18 22
14 1 82.5 7 33
15 1 65.0 14 26
16 1 50.0 20 20
17 1 70.0 12 28
18 1 57.5 17 23
19 1 37.5 25 15
20 1 55.0 18 22
21 1 77.5 9 31
22 1 72.5 11 29
23 1 90.0 4 36
24 4 41.9 13 5 9 8 5
25 4 41.3 9 14 5 6 6
26 4 75.6 2 2 10 5 21
27 3 33.3 18 11 4 7
28 3 36.7 12 20 8
29 3 85.8 1 5 4 30
30 3 70.8 12 11 17
31 1 70.0 12 28
32 1 65.0 14 26
33 1 42.5 23 17
34 1 57.5 17 23
35 1 72.5 11 29
36 1 52.5 19 21
37 1 50.0 20 20
38 1 65.0 14 26
39 1 70.0 12 28
40 1 75.0 10 30
41 1 47.5 21 19
42 1 87.5 5 35
43 1 27.5 29 11
44 1 30.0 28 12
45 1 62.5 15 25
46 1 62.5 15 25
47 1 62.5 15 25
48 1 47.5 21 19
49 1 85.0 6 34
50 1 62.5 15 25
51 1 27.5 29 11
52 1 90.0 4 36
53 1 62.5 15 25
54 4 63.1 5 7 5 8 15
55 4 47.5 10 7 10 3 10
56 4 46.9 14 5 5 4 12
57 3 70.0 2 13 4 21
58 3 41.7 13 15 1 11
59 3 59.2 1 11 24 4
60 3 47.5 8 12 15 5